Cara Hidup Menurut Panduan Yang Ditunjukkan Oleh Rasulullah SAW

Posts tagged ‘Doa’

Doa-doa Untuk Kebahagiaan Rumahtangga (Suami, isteri, anak soleh solehah)Maksudnya : Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa. (al-Furqan 25, ayat 74)

Untuk amalan

رَبـَّــنـَــا.……………………۝

Maksudnya

Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa.Maksudnya : Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatMu dalam kumpulan hamba-hambaMu yang soleh. (an-Naml 27, ayat 19)

Untuk amalan

رَبِّ أ َوْز ِعـْــنـِــى…………..الصــَّــالـِــحـِــيـْــنَ ۝

Maksudnya

Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatMu dalam kumpulan hamba-hambaMu yang soleh.Maksudnya : Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan. Setelah dia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur empat puluh tahun, berdoalah dia dengan berkata: Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu). (al-Ahqaf 46, ayat 15)

Untuk amalan

رَبِّ أ َوْز ِعـْــنـِــى………………..۝

Maksudnya

Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu).


Rujukan:
http://transliteration.org/quran/Transliteration/FramSearch.htm


http://praytime.info/quran.php?sid=25&vid;=0


http://www.readthequran.org/ONLINE/MALAY1/046.html

Advertisements

Doa Qunut Nazilah

QUNUT NAZILAH

Berikut adalah cadangan Qunut Nazilah dengan baris yang telah saya usahakan barisnya dan ertinya, agar boleh dibaca oleh orang ramai.

الـلـَّـهُـمَّ إ ِنـَّا نـَسْـتـَعـِـيـنـُـكَ وَنـُـؤْمـِـنُ بـِـكَ

وَنـَـتـَـوَكـَّـلُ عَـلـَـيـْـكَ وَنـَـثـْـنـِـيْ عَـلـَـيـْـكَ الخـَيـْـرَ

وَلاَ نـَـكـْـفــُـرُكَ

الـلـَّهُـمَّ إ ِيـَّـاكَ نـَعْـبـُدُ وَلـَـكَ نـُـصَـلـِّي وَنـَـسْــجُـــدُ

وَإ ِلـَــيـْـكَ نـَـسْــعَــى وَنـَحـْـفـِــدُ

نـَـرْجُـو رَحْــمـَـتــَـــكَ وَنـَـخـْــشـَـى عـَــذ َابـَـــكَ

إِنَّ عَــذ َابـَــكَ الـْــجَــدَّ بـِـالـْـكـُـفـَّـار ِ مـُــلـْحَــقٌ

اللـَّهُـمَّ عــَــذ ِّبَ الكـَـفـَـرَة َ وَأهْـلَ الكـِـتـَـابِ

الـَّـذِيـْـنَ يَصُـدُّوْنَ عَنْ سَبـِـيـْـلـِـكَ

Maksudnya : “Ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolongan dariMU dan kami beriman denganMu, dan kami bertawakkal kepada Mu, dan kami memuja Mu dengan kebaikan dan kami tidak mengkufuriMU, Ya Allah hanya engkau yang kami sembah dan kepada Mu kami menunaikan solat dan bersujud, kepadaMu kami berusaha, kami mengharapkan rahmatMu dan kami takutkan azabMu, sesungguhnya azabMu yang pedih akan dikenakan kepada orang-orang yang kafir, Ya Allah azablah orang-orag kafir Ahli kitab yang menghalang-halangi dari jalanMU.”

الـلـَّـهـُـمَّ إِنـَّـا نـَـجْـعَــلــُـكَ فـِـي نـُـحُــور ِ أَ ََعْــدَائِــنـَا

وَنـَعـُـوذ ُبـِـكَ مِـنْ شُـرُوْر ِهِــمْ

الـلـَّـهـُـمَّ مُـنـْـز ِلَ الـْـكـِـتـَـابِ، وَمُجْر ِيَ السَّـحَـابِ

وَهـَـاز ِمَ الأ َحْـزَابِ

اِهْــز ِم ِ الـْـيَـهُـودَ الـْـغــَـاصِـبــِـيـْـنَ الـْـمـُـحْـتـَـلـِّيـْـنَ

وَانـْـصُـرْنـَـا عَـلـَـيْـهـِـمْ وَزَلـْـز ِلــْــهُــمْ

الـلـَّـهُـمَّ بَدِّدْ شَـمْـلـَـهُمْ وَفـَـرِّقْ جَـمْـعَـهُـمْ

وَ شَـتـِّـتْ كَـلـِـمَـتـَـهُـمْ، خـَـالـِـفْ بـَـيْنَ قــُـلــُـوبـِـهـِـمْ

وَزَلـْـز ِلْ أ ََقــْـدَامَـهُـمْ

وَسَـلـِّـط ْ عَـلـَـيـْـهـِـمْ كـَـلـْـبـًـا مِـنْ كِـلاَبـِـكَ

يَـا قـَـهَّـار وَ يَـا جـَـبَّـار وَ يَا مُـنـْـتـَـقـِـمَ

اللـَّــهُــمَّ أ َنـْـز ِلْ بـِـهـِـمْ بَأ ْسَــكَ

الـَّـذِيْ لاَ يَرُدُّ عَن ِ الـْـقـَـوْم ِ الــْـمُـجْـر ِمِـيـْـنَ

Erti :Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami menjadikan-Mu sebagai pendinding (kepada musuh2) kami, dan kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan mereka.
Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan yang menurunkan al-Kitab (al-Quran), dan wahai yang menjalankan awan, dan wahai yang menghancurkan tentera al-Ahzab, hancurkanlah Yahudi perampas dan penjajah dan bantulah kami ke atas mereka dan goyankanlah mereka.
Wahai Tuhan kami, binasakanlah kesempurnaan mereka, dan pecah-belahkanlah jemaah/kesatuan mereka, dan gagapkanlah perkataan mereka (melalutkan kereka), pecah belahkanlah hati-hati mereka, goyahkanlah pendirian mereka, dan hantarkanlah anjing ke atas mereka dari anjing-anjing suruhanMu, wahai Tuhan Yang Maha Gagah Perkasa, wahai Tuhan Yang Maha Berani, wahai Tuhan Yang Maha Berdendam, wahai Allah tuhan kami, turunkanlah ke atas mereka kemarahan dan kesakitan dariMu yang tidak mampu ditolak oleh kaum yang berdosa.

اللـَّهُـمَّ ا ُنـْـصُـر ِ الـْـمُسْـلـِـمِـيْــنَ

وَالـْـمُجَاهِـــدِيـْـنَ عَـلىْ الـْـيَـهُـودِ

اللـَّـهـُـمَّ انـْصُـرْنـَـا عَـلـَـيْهـِـمْ فِـي كُـلِّ مَـكَانٍ

اللـَّهـُـمَّ أ َر ِنـَا فِـيْهـِمْ عَـجَــائِـبَ قــُــدْرَتـِــكَ

اللـَّهُـمَّ أ َحْـصِـهـِمْ عَـدَداً وَاقــْــتــُــلـْـهـُـمْ بَـدَداً

وَلاَ تـُـغـَـادِرْ مِنـْهُمْ أ َحَداً

اللـَّهُـمَّ اجْـعَــلـْهُـمْ غـَـنِـيْــمَـة ً لـِّـلـْـمـُسْـلـِـمِـيْـنَ

اللـَّهُمَّ اجْـعَــلْ سِلاَحَـهُـمْ فِي صُــدُوْر ِهِــمْ

وَكَـيْـدِهِـمْ فِـي نـُـحُـور ِهِـمْ وَتـَـدْبـِـيْر ِهِـمْ تـَـدْمِـيْـراً لـَّهُـمْ

اللـَّهُـمَّ اجْـعَـل ِ الـْـمَـلآئـِـكَـة َ تـُــعِــيْـنُ الـْـمُـسْـلِـمِـيْـنَ

اللـَّهُــمَّ سَـدِّدْ رَمْـيَـهُمْ، اللـَّهُـمَّ سَـدِّدْ رَصَاصَهُمْ

Erti : Ya Allah, bantulah muslimin dan pejuang Islam dalam petempurannya dengan Yahudi, Ya Allah bantulah kami untuk mengalahkan mereka di mana-mana sahaja, Ya Allah tunjukkanlah kepada mereka keajaiban kuasaMu, Ya Allah jadikanlah mereka boleh dibilang, dan bunuhlah mereka sebinasanya, dan janganlah engkau lepaskan mereka walau seorang. Ya Allah jadikanlah senjata dan harta mereka sebagai harta rampasan di tangan kaum Muslim, Ya Allah jadikanlah senjata mereka mengenai dada mereka sendiri, dan helah mereka mengenai tengkuk mereka, dan perancangan mereka penghancur mereka sendiri, Ya Allah jadikanlah para Malaikat membantu kaum Muslimin, Ya Allah tepatkanlah tembakan dan lontaran mereka

اللـَّهُـمَّ أ َهْـلـِـكْـهُمْ كـَـمَا أ َهْـلـَـكـْـتَ إ ِرَمَ وَعَادَ

اللـَّهُـمَّ صُـبَّ عَـلـَـيـْـهـِـمْ سَـوْط َ عَـذ َابِ

فـَـإ ِنـَّـهـُـمْ أ َفـْـسَـدُوْا فِـي الـْـبـِلاَدِ وَقــَــتـَــلـُـوْا الـْـعِــبَـادَ

اللـَّهُـمَّ انـْـصُـرْ إِخـْــوَانـَـنـَـا فِـي لـُـبْـنـَان ِ وَفـِـلــَـسْـطِـين

وَافـْـغـَـانِـسْـتـَان ِ وَالـْـعـِـرَاق

وَجَمِـيْع ِ بـِلاَدِ الـْـمُـسْـلـِـمِـينَ

Erti : Ya Allah hancurkanlah mereka sebagaimana engkau
mengahncur kaum Iram dan ‘Ad , Ya Allah palulah mereka dengan paluan azaz kerana mereka telah melakukan kerosakan dalam negara dan membunuh para hambaMu. Ya Allah bantulah saudara kami di LUbnan, Palestin, Afghanistan, Iraq dan seluruh negara umat Islam.

Diceduk dari;
http://amin1982.wordpress.com/2009/01/09/palestin-lagi-usaha-kita-doa-qunut-berbaris/

Zaharuddin Abd Rahman http://www.zaharuddin.net/
6 Januari 2009
4.29 pagi (UK time)

Qunoot – e – Naazilah

Qunoot – e – Naazilah

Dua for protection against Natural Disater, Plague and War.

When the Muslims Community is afflicted with some hardship then Qunoot-E-Naazilah should be recited in the Fajr Salaat.
Method: After the Ruku’ of the second rakaat, while standing in the position known as Qaumah, the Qunoot should be read in a voice lower in tone thatn when reciting the Qiraat. The Muqtadees should place their hands at the side and say Ameen at the proper juncture.
Note: Women may also recite this dua softly.
One may recite it as often as possible as a dua.


Translation :
O Allah, guide us aright along with those who have been rightly guided and grant us safety along with those that have been granted safety and support us along with those that have been supported and add Your Blessings to what You have given us and save us from the harmful effects of what You have ordained ( i.e. lest I should be wanting in cheerfully submitting to your Decrees) as You alone disposes and no one can dispose against You. Anyone who is under Your Protection cannot be lowered and anyone who is opposed by You cannot gain dignity; our Lord; You are full of blessings and Most High, we beg forgiveness from You and repent before You and may the blessings of Allah be showered on the Holy Prophet (Sallallaahu Alayhi Wa Sallam).

O Allah, forgive us and the believing men and women and Muslim men and women, unite their hearts with mutual love, set right their mutual affairs and help them against theirs and Your enemy. O Allah, let Your curse be on those unbelievers who prevent people from treading Your path, who reject Your prophets and fight Your chosen ones. O Allah, make difficult their plans, shake their feet and give them such punishment which is not turned away from a sinning people.
Aameen
Issued by Al Jamiat Publications
579 West Street, Durban, 4001
(031) 3067786 – info@jamiat.org.za
METHOD OF QUNOOT-E-NAAZILA
• In Fajr Salaat, after the Ruku of the second Rakaat, the Imaam will make audible Du’aa. The Muqtadee (followers) will listen to the Du’aa and say, ‘Aameen’ softly during the pauses of the Imaam’s Du’aa. (Fataawa Mahmoodiyyah vol.2 pg.138)
• The Muqtadis will not recite the Du’aa with the Imaam. (I’elaa-us-Sunan vol.6 pg.120; Idaratul Qur’aan)
• The Imaam and the Muqtadis should not raise their hands during the Du’aa. The hands should be left by their sides. (Shaami vol.2 pg.9; HM Saeed)
• Upon completion of the Du’aa, they will go into Sajdah and complete the Salaat as normal.
1. Qunoot-e-Naazila may be recited by the Imaam during Fajr Salaat. A Munfarid (person performing Fardh Salaat individually) may not recite Qunoot-e-Naazila. (Shaami vol.2 pg.11; HM Saeed)
2. One may also recite Qunoot-e-Naazila in Nafl Salaat, performed individually during the night. (Fataawa Mahmoodiya vol.2 pg.138)
3. Females may also recite Qunoot-e-Naazila in Nafl Salaat.

THE QUNOOT (DU’AA)
Hadhrat Ibn Abbaas (Radhiallaahu Anhu) narrates: Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) would teach us the following Du’aa to be recited in the Salaat of Fajr:
refer http://www.alinaam.org.za
for arabic script of the du’aa
The Ulama have advised that the Du’aa should be according to the prevailing situation. (Subul-salaam vol.1 pg.186; Darun Nashril Kitaab)

Therefore, other Du’aas narrated in the Qur’aan or Hadith or such Du’aas not resembling Kalaamun-Naas (such speech that can be sought from people as well) may be recited in Arabic. To recite Du’aas during Salaat in any other language is Makrooh-e-Tahrimi. (Shami vol.1 pg.524;HM Saeed)

DARUL IFTA – MADRASAH IN’AAMIYYAH, CAMPERDOWN

Qunoot – E – Naazilah

At these trying times it is highly recommended to read the Qunoot-e-Naazilah. Whenever the Muslim Community is afflicted with some hardship then Qunoot-E-Naazilah should be recited in the Fajr Salaat.
Method: After the Ruku’ of the second rakaat, while standing in the position known as Qaumah, the Qunoot should be read in a voice lower in tone than that when reciting the Qiraat. The Muqtadees should place their hands at the side and say Ameen at the proper juncture.
Note: Women may also recite this dua softly.
One may recite it as often as possible as a dua, in salaah and out of salaah.

Hadith 1

Hadhrat Nu’maan ibn Basheer (Radhiallaahu Anhu) narrates that Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) said, ‘You will see the believers in their mutual mercy for one another, mutual love for one another, and mutual companion for one another like a body. When one limb (of the body) complains, that effects the entire body by being awake and having fever.’ (Mishkaat pg.422; Qadeemi)

Hadith 2

Hadhrat Abu Musa (Radhiallaahu Anhu) narrates that Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) said, ‘A believer to a believer is like a building that strengthens one another (with each brick).’ (Ibid)

Hadith 3

Hadhrat Ibn Umar (Radhiallaahu Anhu) narrates that Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) said, ‘A Muslim is a brother of another Muslim, so do not oppress him and do not hand him over (to the mercy of the enemies when he is in trouble).’ (Ibid)

Hadith 4

Hadhrat Aamir ibn Maalik, the leader of the tribe of Bani Sulaym requested the help of Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) against the enemies of his tribe. Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) accepted his request and sent seventy Sahaaba (Radhiallaahu Anhum) who were Qurraa (experts in the recitation of the noble Qur’aan). The tribe of Banu Sulaym surrounded these Sahaaba (Radhiallaahu Anhum) by a place called Bir Ma’oona and murdered them. Jibraaeel (Alayhis salaam) informed Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) of the incident and conveyed to him the heartfelt message of the Qurraa: ‘Inform our people that we met our Rabb. He was pleased with us and (in turn) pleased us.’
This incident caused great grief to Rasulullah. Abdullah ibn Mas’ood (Radhiallaahu Anhu) narrates that Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) recited Qunoot Naazila for one month continuously cursing the tribe of Bani Sulaym. (Bukhari vol.2 pg.586; )
In view of the above, the Fuqah
aa have ruled that when the Ummat is in a crisis, they should follow the Sunnah practise of Qunoot-e-Naazila and make Du’aa for the Ummah.Once again we are at crossroads and we should resort to the Sunnat practise of Qunoot-e-Naazila.

METHOD OF QUNOOT-E-NAAZILA

In Fajr Salaat, after the Ruku of the second Rakaat, the Imaam will make audible Du’aa. The Muqtadee (followers) will listen to the Du’aa and say, ‘Aameen’ softly during the pauses of the Imaam’s Du’aa. (Fataawa Mahmoodiyyah vol.2 pg.138)

The Muqtadis will not recite the Du’aa with the Imaam. (I’elaa-us-Sunan vol.6 pg.120; Idaratul Qur’aan)

The Imaam and the Muqtadis should not raise their hands during the Du’aa. The hands should be left by their sides. (Shaami vol.2 pg.9; HM Saeed)

Upon completion of the Du’aa, they will go into Sajdah and complete the Salaat as normal.

1. Qunoot-e-Naazila may be recited by the Imaam during Fajr Salaat. A Munfarid (person performing Fardh Salaat individually) may not recite Qunoot-e-Naazila. (Shaami vol.2 pg.11; HM Saeed)

2. One may also recite Qunoot-e-Naazila in Nafl Salaat, performed individually during the night. (Fataawa Mahmoodiya vol.2 pg.138)

3. Females may also recite Qunoot-e-Naazila in Nafl Salaat.

THE QUNOOT (DU’AA):

Hadhrat Ibn Abbaas (Radhiallaahu Anhu) narrates: Rasulullah (Sallallaahu Alayhi Wasallam) would teach us the following Du’aa to be recited in the Salaat of Fajr:

Translation : O Allah, guide us aright along with those who have been rightly guided and grant us safety along with those that have been granted safety and support us along with those that have been supported and add Your Blessings to what You have given us and save us from the harmful effects of what You have ordained ( i.e. lest I should be wanting in cheerfully submitting to your Decrees) as You alone disposes and no one can dispose against You. Anyone who is under Your Protection cannot be lowered and anyone who is opposed by You cannot gain dignity; our Lord; You are full of blessings and Most High, we beg forgiveness from You and repent before You and may the blessings of Allah be showered on the Holy Prophet (Sallallaahu Alayhi Wa Sallam). O Allah, forgive us and the believing men and women and Muslim men and women, unite their hearts with mutual love, set right their mutual affairs and help them against theirs and Your enemy. O Allah, let Your curse be on those unbelievers who prevent people from treading Your path, who reject Your prophets and fight Your chosen ones. O Allah, make difficult their plans, shake their feet and give them such punishment which is not turned away from a sinning people.
The Ulama have advised that the Du’aa should be according to the prevailing situation. (Subul-salaam vol.1 pg.186; Darun Nashril Kitaab)

Du’aa al-Qunoot

Du’aa al-Qunoot

Supplicating to Allaah (swt) and seeking his forgiveness and mercy is a duty upon every Muslim, and is described in numerous ahaadeeth (sayings of the Prophet [saw]) to be the weapon of the believer and ‘The Worship’, as it is a ritual act in Islaam which if offered to anything other than Allaah will take one outside the fold of Islaam.The messenger Muhammad (saw) used to recite Du’aa al-Qunoot during Salaat ul-Fajr, Witr and sometimes during other prayers throughout the year. It is one of those Sunnah’s (Prophetic traditions) which, unfortunately today has been deserted by many Muslims despite the fact that he would make Qunoot regularly and almost on a daily basis. In fact it is Fard al-Kifaayah (sufficient duty) to be offered in Salaat ul-Fajr in Jamaa’ah (at the Masjid) from time to time (not every single Salaah). And it is recommended to recite in the Witr Salaah.It has been narrated in Abou Daawud that the messenger of Allaah (saw) used to recite al-Qunoot whenever he wanted to supplicate against someone (for their destruction) or for someone (the Mujaahideen and sincere Muslims). He would perform the Qunoot in the last Rik’ah of the Salaah after performing Rukoo’ and saying ‘Sami’allaahu liman hamidah – Allaah listens to those who praise him’; then raise his hands (whilst still focusing on the place of Sujood) and supplicate the Qunoot aloud, after which he would then make Sujood and conclude the prayer.Qunoot has many linguistic meanings, such as humility, obedience and devotion. However, it is more understood to be a special du’aa (supplication) which is recited during the prayer which should only be done in the Arabic language. Below is the Qunoot which the messenger of Allaah (saw) used to recite in his prayer. It is important to note that there are many different versions of this du’aa (different narrations), all of which are Saheeh (authentic) and either of them would do. We have also included (next to the transliteration) what to say after the Imaam (if praying in congregation) in order to interact with the du’aa.

ا َلـلـَّــهُـمَّ اهْــدِنـَـا فـِـيْـمَـنْ هَـدَيْـتَ

وَعـَـافـِـنـَـا فـِـيـْـمـَـنْ عـَـافـَـيـْـتَ

وَتـَـوَلـَّـنـَـا فـِـيـْـمـَـنْ تـَـوَلـَّـيـْـتَ

وَبَـار ِكْ لـَـنـَـا الـلـَّـهـُـمَّ فـِـيْـمَـآ أ َعـْـطـَـيـْـتَ

وَقـِـنـَـا وَاصْر ِفْ عـَـنـَّـا بـِـفـَـضْـلـِـكَ شَـرَّ مَا قـَـضَـيـْـتَ

فـَـإ ِنـَّـكَ تـَـقـْـضِـيْ بـِـالـْـحَــقِّ وَلاَ يـُـقـْـضَـى عـَـلـَـيـْـكَ

وَإ ِنـَّـهُ لا يـَـذ ِلُّ مَـنْ وَّالـَـيـْـتَ، وَلاَ يَعـِـزُّ مَـنْ عـَـادَيـْـتَ

تـَـبـَـارَكـْـتَ رَبـَّـنـَـا وَتـَـعـَـالـَـيـْـتَ

لـَـكَ الـْـحـَـمْـد ُ عـَـلـَـى مَـا قــَـضـَـيـْـتَ

نـَـسـْـتـَـغـْـفـِـرُكَ اللـَّـهـُـمَّ وَنـَـتـُـوْبُ إ ِلـَـيـْـكَ

Allaahummahdinaa feeman hadait (Aameen),Wa ‘aafinaa feeman ‘aafait (Aameen),Watawallanaa feeman tawallait (Aameen),Wabaarik lanallaahumma feemaa a’atait (Aameen),Waqinaa wasrif ‘annaa bi-fadlika sharra maa qadait (Aameen),Fa-innaka taqdie bil-Haqqi walaa yuqdaa ‘alaik (Haqqaa),Wa-innahu laa yadhillu man waalait, walaa ya’izzu man ‘aadait (Haqqaa),Tabaarakta rabbanaa wata’aalait (Yaa Allaah),Lakal-hamdu ‘alaa maa qadait (al-Hamdulillaah),Nastaghfiruk-allaahumma wanatoobu ilaik (Astaghfirullaah).

Oh Allaah guide us along with those whom you have guided,And pardon us along with those who you have pardoned,Be an ally to us along with those whom you have allied with,And bless us Oh Allaah with that which you have bestowed upon us,And save us from the evil of what you have decreed,For indeed you decree and none can influence you,And he is not humiliated whom you have befriended, nor is he honoured who is your enemy,Blessed are you, O Lord and Exalted,To you is all the Praise on what you have decreed,We seek your forgiveness Oh Allaah and turn in repentance to you.After reciting this du’aa one can continue supplicating to his Lord until he is content. It is important to note though that whenever you are praying in Jamaa’ah (collectively), the supplications should be in plural form, for example one should say ‘Allaahumma innaa nas-aluka… (Oh Allaah we ask you for…)’, rather than saying ‘Allaahumma innie as-aluka… (Oh Allaah I ask you for)’ which is in the singular form. The singular forms of any du’aa should only recited when you are praying alone and not in Jamaa’ah, however the plural form of any du’aa can be recited alone and/or in Jamaa’ah. For this reason we have provided the above Qunoot in the plural form, for you to recite by yourself or in congregation. However, any singular form verses (from the Qur’aan) can be recited alone and/or in Jamaa’ah, but those who are following the Imaam should repeat the verse after him whilst he is saying it.During the time of Fitnah (trials) it becomes recommended (or obligatory during high level of fitnah) to recite Du’aa al-Qunoot in the prayer. One is obliged to make du’aa for the Mujaahideen and sincerely supplicate to Allaah to grant the Muslim Ummah victory over the enemies of Islaam and make this deen dominate the East and the West. It is always better in Islaam to prefer others above yourself, therefore you should make du’aa for yourself last, after you have asked Allaah (swt) to help others i.e. the Mujaahideen and the Scholars. Below are some examples which you can recite in order to ask Allaah (swt) to help and support the Warriors of Islaam.

اللـَّـهـُـمَّ انـْـصـُـر ِ الـْـمـُـجـَـاهـِـدِيـْـنَ فـِـيْ كـُـــلِّ مـَـــكـَــان

Allaahumman-suril-Mujaahideena fee kulli makaan,Oh Allaah support the Mujaahideen wherever they are
اللـَّــهـُــمَّ انـْــصُـر ِ الـْــمـُـجـَــاهـِــدِيـْــنَ فـِــيْ الــْــعـِـرَاق
Allaahumman-suril-Mujaahideena fil-‘Iraaq,Oh Allaah, support the Mujaahideen in Iraq (you can add any state or city here, for example, you can say ‘fil-Falloojah’ or ‘fee Afghaanistaan’.
Remember to look out for whether the state or city is in the indefinite or definite form though, in which case the pronunciation will be different i.e. either ‘fil…’ or ‘fee…’
اللـَّــهـُــمَّ ثـَــبـِّــتْ قــُــلــُــوْبـَــهـُــمْ
Allaahumma thabbit quloobahum,Oh Allaa
h make their hearts firm (in Eemaan, Taqwaa, Tawakkul etc.)
اللـَّــهـُــمَّ ثـَــبـِّــتْ أ َقـْــدَامـَــهـُــمْ
Allaahumma thabbit aqdaamahum,Oh Allaah make their feet firm (uncompromising and steadfast)
اللـَّــهـُــمَّ انـْــصُـرْهـُــمْ عـَــلـَــى مـَــنْ عـَــادَاهـُــمْ
Allaahumman-surhum ‘alaa man ‘aadaahum,Oh Allaah support them (the Mujaahideen) over those who show animosity to them

اللـَّــهـُــمَّ دَمـِّــرْ أ َعـْــدَائـَــهـُـــمْ
Allaahumma dammir a’adaa-ahum,Oh Allaah destroy their enemies

اللـَّــهـُـمَّ زَلـْــز ِل ِ الأ َرْضَ تــَــحـْــتَ أ َقــْــدَامـِــهــِــمْ

Allaahumma zalzilil-arda tahta aqdaamihim,Oh Allaah shake the earth beneath their (the enemies) feet

اللـَّــهـُــمَّ انـْــصُرْ عـُــلـَــمَاءَ نـَــا
Allaahumman-sur ‘Ulamaa-anaa,Oh Allaah support our scholars
اللـَّــهـُــمَّ ذ ُدْ وَرُدَّ عـَــنـْــهـُــمْ
Allaahumma dhud wa-rudda ‘anhum,Oh Allaah be with them and protect themThese are just some examples which you can use in your supplications.
Please remember that the minimum we can do for our brothers and sisters who are facing attack by the Kuffaar is to make du’aa for them, and this is something which Allaah (swt) will account us for on the Day of Judgement.After supplicating for the Muslim Ummah we recommend that you seek guidance and forgiveness for all your sins, and you can memorise some of the examples which the messenger of Allaah (saw) left behind for us by looking into authentic books of supplications, which contain no innovations or superstitions etc.

%d bloggers like this: